Blonde d'Aquitaine Danmark

Så har dyrskuesæsonen endelig ramt os igen!


Dyrskuer 2022

Fjerritslev Dyrskue 22. Maj

Dyrenes dag/ Bondens Majmarked 27. Maj

Roskilde Dyrskue 27.-29. Maj

Landbrugsmessen Gl. Estrup 28.-29. Maj

Lemvig Marked og Dyrskue 28.-29. Maj

Det Sønderjyske Fællesdyrskue 3.-4. Juni

Dyrskuet Thy-Mors 10.-11. Juni

Hjørring Dyrskue 17.-18. Juni

Det Fynske Dyrskue 17.-19. Juni

Horsens Dyrskue og Madmarked 18.-19. Juni

Løgstør Byfest og Dyrskue 19. Juni

Børn og Dyr på Bregentved 25.-26. Juni

Ribe Dyrskue 29. Juli

Landsskuet 30 Juni- 2. Juli

Aulum Dyrskue 13. August

Kimbrerskuet 7.-8. Oktober
Blonde d'Aquitaine Danmark


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk