Blonde d'Aquitaine Danmark

Kvier til Tyskland

Der er pt interesse fra Tyskland for kvier i forskellige størrelser. Hvis du har nogen, kan du sende fotos, hovedbogsblad og pris til engsig@email.dk

Der købes både produktionsdyr og udstillingsdyr, hvilket prisen skal afspejle.


Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev afholdt d. 12/6 på Resturant Klods Hans. Resultatet af dagen blev at bestyrelsesmedlemmerne der var på valg blev genvalgt og at Jens Peder Bojsen blev tilføjet. Carsten Dahl blev genvalgt som suppleant og Jørgen Vigsø blev valgt som ny revisor. I modsætning til den normale tradition blev generalforsamlingen afholdt uden besætningsbesøg og på en hverdagsaften. Men på trods af det var der fint fremmøde af 20 medlemmer. Husk: På grund af et fornuftig salg af krydsningssæd har bestyrelsen valgt at kontingentet er gratis i 2020.


Vinderne i Paris 2020

Bedste ko: Jouvence (Horfe) med kalven Prince (Imola).Bedste tyr: Magnific (Arlequin)

Du kan se eller gense hele showet via linket- SIA 2020

Resulatet kan også ses her under.


Resultater Paris 2020Vinderne fra det franske nationalskue 2019

Nyt æresmedlem

På Blonde d'Aquitaine avlsforeningens generalforsamling blev den tidligere formand Svend Åge Hansen fra Klarup udnævt til æresmedlem, som en anderkendelse af det store arbejde han har udført for foreningen og racen generelt. Svend Åge Hansen var formand fra 1988 til 1994, hvor blonde d'aquitaines udbredelse i Danmark voksede hastigt. De første dyr blev importeret fra Frankrig i 1984, og Sved Åge Hansen var en af de første til at modtage nogle af de udvalgte kvier, og senere fulgte dyr fra både Frankrig og England.

 

Arbejdet med kvæg har altid haft Svend Åge Hansens interesse, og som ung tjente han blandt andet hos Ahlmann Lorentzen på Langholt. Her stod en af tidens kendteste SDM-besætninger, hvilket sikkert har inspireret den unge mand. I hvert fald stod der nogle få år efter en meget veldreven og højtydende malkekvægsbesætning på Romdrupholmsvej, og da der blev lagt om til kødkvæg var det stadig avlen der var i centrum. Døren hos Kirsten og Svend Åge Hansen har altid været åben for folk, der gerne ville have en blonde snak, og der er gennem årene udstillet på dyrskuer over hele landet. Utallige avlere både i Danmark og udlandet har hentet avlsmateriale i besætningen, både som avlsdyr og via de adskillige kvægavlsforeningstyre der er udtaget i besætningen.

 

 Kendtegnet for dyrene fra Klarup, som kunne bære to stednavne Nørkær og Nygården, var deres gode temperament og det høje vækstpotentiale kombineret med høje klassificeringer. Eksteriøret har også været exceptionelt, hvilket de utallige dyrskuerosetter og andre æresbeviser i hjemmet vidner om. Svend Åge Hansen har dog ved årsskiftet valgt at stoppe som aktiv avler på grund af alder, men han vil helt sikkert være at finde på dyrskuerne, hvor hans gode humør og store viden om avl, forsat vil være en stor gevinst for foreningen og racen.

 

Der var stående bifald da Jens Pedersen fra bestyrelsen overragte blomster og statuette af en blondetyr til Kirsten og Svend Åge Hansen.
Blonde d'Aquitaine Danmark


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk